Produktų ir mažmeninės prekybos auditas

Prekybos sistemos auditas

Produktų ir mažmeninės prekybos auditas Vartotojų produktų tikrinimas, kurį vykdo nešališkos ir nepriklausomos trečiųjų šalių įgaliotos organizacijos, yra labai svarbus kokybės užtikrinimo programos žingsnis, siekiant užtikrinti, kad gaminiai prieš juos pateikdami į rinką atitiktų galiojančius teisinius reglamentus ir vidaus bei užsienio standartines sąlygas.

prekybos sistemos auditas

Didelio masto pasaulinėms mažmeninės prekybos įmonėms pasaulinės audito programos yra kuriamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus. Atsižvelgdamos į tai, įgaliotos institucijos teikia tikrinimo paslaugas, atsižvelgdamos į gamybos patikrinimus, gamybos patikrinimus, patikrinimus prieš išsiuntimą, apkrovos patikrinimus, kokybės užtikrinimo patikrinimus ir specialius prašymus.

prekybos sistemos auditas

Pradedant gamybos patikrinimus, įvertinamas tam tikras pagamintų pirmųjų partijų skaičius, siekiant užtikrinti, kad prieš pradedant visišką gamybą būtų laikomasi reikalaujamų kriterijų. Gamybos patikrinimai atliekami, kai baigiama nuo 20 iki 40 procentų produkcijos. Kartais šie patikrinimai atliekami, kai 60 proc.

prekybos sistemos auditas

Produkcijos gaminama, kad būtų užtikrinta pastovi gamybos proceso kokybė. Prieš išsiuntimą patikrinimai atliekami, kai baigiama ne mažiau kaip 80 procentų supakuotų produktų, kad būtų patikrintos pirkimo specifikacijos.

Auditas įmonėse

Pakrovimo patikrinimai atliekami gamykloje arba uoste, siekiant patikrinti skaičių, patvirtinti krovinį ir užplombuoti pakuotes. Kokybės užtikrinimo auditai yra pagrindiniai veiklos analizės ir visų kokybės užtikrinimo duomenų auditai.

prekybos sistemos auditas

Šių auditų metu atliekama duomenų analizė, siekiant nustatyti kokybės problemas, kurias reikia tobulinti. Atliekant produktų ir mažmeninės prekybos auditą, įvairiose srityse prisidedama nuo prekės ženklo vertės ir efektyvumo didinimo iki atsparios ir lanksčios tiekimo grandinės sukūrimo, kad įmonės galėtų vykdyti savo įsipareigojimus.

prekybos sistemos auditas

Prekybos sistemos auditas į tai, aptariami įmonių veiklos metodai, optimizuojama veikla, sukuriama stipri ir lanksti tiekimo grandinė, sumažinamos išlaidos ir verslui suteikiama galimybė sutelkti dėmesį į tvarumo problemą. Pagrindinės mūsų organizacijos teikiamos produktų ir mažmeninės prekybos patikros paslaugos yra: Priedų valdikliai.

prekybos sistemos auditas