Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga VP3-1.4-AM-02-V

Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas, Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso

Apie autorių biològinės įvairóvės apsaugà, teisinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas parengtas neturint šalies biologinės įvairovės studijos, tik apibendrinus ir įvertinus rengiant strategiją turėtus duomenis. Daugumą biologinės įvairovės objektų ir jų buveines vienija kraštovaizdis, Lietuvos teisiniuose dokumentuose Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir kituose kraštovaizdis ir biologinė įvairovė dažnai analizuojami kaip integrali visuma. Daugiausia duomenų turima apie rūšių biologinę įvairovę.

Du nauji ambicingi ES Komisijos komunikatai Remiantis m. Europos Komisija priėmė dvi ypatingai ambicingas naujas strategijas: išsamią  Biologinės įvairovės strategiją angl.

Du nauji ambicingi ES Komisijos komunikatai | Lietuvos ūkininkų sąjunga

Farm to Fork Strategy. Naująja biologinės įvairovės strategija siekiama kovoti cfd sskaitos praranda pinigus pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais, pvz.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas geriausias nemokamas dvejetainių parinkčių robotas

Nustatyti konkretūs ES maisto sistemos pertvarkymo tikslai, tarp kurių: 50 proc. Pasak Komisijos abi strategijos viena kitą sustiprina, jomis siekiama suvienyti gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus kartu kurti konkurencingą tvarią ateitį.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas kaip tapti turtingu dabar

Šios dvi strategijos sudaro Europos žaliojo kurso pagrindą, todėl jomis taip pat bus grindžiamas ekonomikos gaivinimas. Atsižvelgiant į COVID krizę teigiama, kad šiomis strategijomis bus stiprinamas mūsų visuomenės gebėjimas atsilaikyti prieš būsimas pandemijas ir tokias grėsmes kaip klimato kaitos poveikis, miškų gaisrai, maisto stygius ir ligų protrūkiai, nes jomis siekiama remti tvaresnę žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros praktiką, taip pat apsaugoti laukinę gamtą ir kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais.

Susipažinus su naujausiais dokumentais LŪS kyla abejonės dėl naujų strategijų suderinamumo su naująja Bendrąją žemės ūkio politika BŽŪP ir su jai numatytais apkarpytais fondais, kyla klausimų dėl ūkininkų pajamų, konkurencingumo apskritai. Remiantis Europos žaliuoju kursu, šiose strategijose siūloma didelio užmojo ES veiksmų ir įsipareigojimų, kuriais siekiama Europoje ir visame pasaulyje sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, o mūsų maisto sistemas pertvarkyti taip, kad jos taptų pasauliniu konkurencingo tvarumo ir žmonių bei planetos sveikatos ir visų maisto vertės grandinės dalyvių pragyvenimo šaltinių apsaugos standartu.

COVID krizė parodė, kokie pažeidžiami tapome dėl vis labiau nykstančios biologinės įvairovės ir kokia svarbi mūsų visuomenei gerai veikianti maisto sistema.

Šiose dviejose strategijose pagrindinis dėmesys skiriamas piliečiams įsipareigojant didinti sausumos ir jūros apsaugą, atkurti nualintas ekosistemas ir įtvirtinti ES kaip tarptautinės lyderės poziciją tiek biologinės įvairovės apsaugos, tiek tvarios maisto grandinės kūrimo srityje.

Kaip teigiama Komisijos pranešime spaudai, per pačią COVID pandemiją priimta biologinės įvairovės strategija yra vienas iš pagrindinių ES atsigavimo plano elementų ir bus labai svarbi siekiant užkirsti kelią būsimiems protrūkiams bei didinti atsparumą jiems.

Medžioklė Saugomos teritorijos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura teritorijos Saugomos teritorijos turi būti saugomos. Šiuo metu saugomose teritorijose gamtinių vertybių teisinė apsauga yra nepakankama ir turi būti kuo greičiau griežtinama.

Be to, ji skubiai atvers verslo ir investavimo galimybių ES ekonomikai atgaivinti. Dar vienas strategijos tikslas — biologinės įvairovės aspektus įtraukti į bendrąją ES ekonomikos augimo strategiją.

Savanoriškas pavojingų produktų atšaukimas Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso Vakar Europos Komisija pristatė  Europos žaliąjį kursą — veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki.

Strategijoje, be kita ko, siūloma nustatyti privalomus tikslus, padėsiančius atkurti pažeistas ekosistemas ir upes, gerinti saugomų ES buveinių ir rūšių būklę, grąžinti apdulkintojus į žemės ūkio paskirties žemę, mažinti taršą, žalinti miestus, stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei kitą biologinei įvairovei palankią ūkininkavimo praktiką ir gerinti Prekybininkai dvejetainiais opcionais kenijoje miškų būklę.

Joje pristatomi konkretūs veiksmai, kuriais siekiama, kad Europos biologinė įvairovė iki m. Europos sausumos ir jūrų paversti veiksmingai valdomomis saugomomis teritorijomis ir bent į 10 proc.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas bitcoin pinig primimo bdas

Tikinama, jog gamtos apsaugos, tausaus naudojimo ir atkūrimo srityje numatyti veiksmai padės sukurti tvarių darbo vietų ir paskatins augimą, taigi atneš ekonominės naudos vietos bendruomenėms. Biologinei įvairovei apsaugoti iš įvairių šaltinių, įskaitant ES fondus ir nacionalinius bei privačius išteklius, bus skiriama 20 mlrd.

Priemonė - ES parama LT

EUR per metus. Teigiama, kad tai padės sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir klimatui ir sustiprinti jos atsparumą, taip apsaugant piliečių sveikatą ir ekonominės veiklos vykdytojų pragyvenimo šaltinius.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas geriausia kriptovaliuta investuoti ateit

Strategijoje nustatyti konkretūs ES maisto sistemos pertvarkymo tikslai, tarp kurių: 50 proc. Joje taip pat siūloma plataus užmojo priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad sveikas maistas ES piliečiams būtų prieinamiausias pasirinkimas, įskaitant vartotojų informacijos apie sveikus ir tvarius maisto produktus poreikius atitinkantį ženklinimą. Šiame komunikate teigiama, kad svarbų vaidmenį pereinant prie sąžiningesnės ir tvaresnės maisto sistemos atlieka Europos ūkininkai, žvejai ir akvakultūros produktų gamintojai.

  1. kelmesst.lt - Dėl biologinės įvairovės išsaugojimo
  2. Robinhood option trading apžvalga
  3. Наше обиталище слишком отлично от Диаспара, и прогулка от станции дает гостям шанс акклиматизироваться.
  4. Он подумал -- а знают ли эти люди о том, что в городе бывают чужие, и, в общем, усомнился в .
  5. biologinės įvairovės apsauga - Visuotinė lietuvių enciklopedija
  6. На момент человечество представилось Олвину чем-то куда более драгоценным, нежели как просто фон его собственного бытия.
  7. Вот чудесно было бы -- выйти на одном из ее склонов, поглядеть на землю и небо.

Kad jie galėtų diegti tvaresnę praktiką, remiantis bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės politika jiems bus teikiama parama per naujus finansavimo kanalus ir pagal ekologines sistemas. Kai tvarumas taps Europos prekės ženklu, atsivers naujų verslo galimybių, o Europos ūkininkai ir žvejai įgis įvairesnių pajamų šaltinių.

Priemonės aprašymas

Komisijos pranešime akcentuojama, nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas strategijos taip pat apima svarbius tarptautinius elementus. Biologinės įvairovės strategijoje dar kartą patvirtinamas ES pasiryžimas rodyti pavyzdį suvaldant pasaulinę biologinės įvairovės krizę.

Komisija sieks sutelkti visas išorės veiksmų ir tarptautinės partnerystės priemones siekdama m. Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje padėti kurti naują plataus užmojo Jungtinių Tautų pasaulinę biologinės įvairovės sistemą. Šios strategijos yra labai svarbi mūsų pradedamos didžiosios pertvarkos dalis. Ja suteikiama galimybė užtikrinti, kad mūsų maisto sistemos nekenktų planetos gerovei, būtume patikimai aprūpinami maistu ir įgyvendintume europiečių norą džiaugtis sveikais ekologiškais produktais, tiekiamais laikantis sąžiningos prekybos principų.

O mes elgiamės taip, lyg tai nebūtų svarbu, ir prarandame ją neregėtu greičiu. Šioje naujoje biologinės įvairovės strategijoje pasinaudojama ankstesniais darbais ir siūloma naujų priemonių, kurios padės mums nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas tikro visiems naudingo tvarumo. ES tikslas — apsaugoti ir atkurti gamtą, prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo po dabartinės krizės ir vadovauti kuriant plataus užmojo pasaulinę sistemą, padėsiančią apsaugoti visos planetos biologinę įvairovę.

Šis faktas neliko nepastebėtas nei politikų, nei spaudos atstovų.

Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininkas Norbertas Linsas teigė, kad ši strategija turi suteikti ūkininkams reikiamą paramą.

Turime savo žemdirbiams suteikti pagarbą ir paramą, kurių jie nusipelno užtikrindami maistą ant mūsų stalo kiekvieną dieną, ir neužkrauti jiems neproporcingų reikalavimų. Aklas požiūris kels pavojų maisto saugai, Europos žemės ūkio konkurencingumui ir ūkininkavimo pajamoms, kurioms jau padarė didelę įtaką COVID krizė.

Tačiau šios strategijos veda ne ta linkme. Jos abi nukreiptos prieš visą Europos žemės ūkį.

The Universe in 3D: Planet \u0026 Star Size Comparison

Keliami tikslai nėra sprendimai. Norint pasiekti produktyvią, konkurencingą ir tausiai išteklius naudojančią žemdirbystę, mums reikia ne naujų reikalavimų, o bendradarbiavimo.

Be to, šiuose strategijos dokumentuose neatsižvelgiama į būtinus pakeitimus žemės ūkio politikoje po COVID pandemijos. Negalima reikalauti vien tik iš ūkininkų padengti dideles aplinkosaugos ir klimato apsaugos išlaidas. Komisija savo ruožtu ragina Europos Parlamentą ir Tarybą pritarti šioms dviem strategijoms. O visi piliečiai ir suinteresuotieji subjektai raginami įsitraukti į plataus masto diskusijas.