gyvenimas - Traducción al español – Linguee

Unp įvairovės ir įtraukties strategija. reiškinys - Traduction française – Linguee

Dėl daugelio priežasčių šis regionas ypač tinka vykdyti bandomąjį projektą, skirtą įgyvendinti vieną pirmųjų vidinių ES strategijų makroregione, o Baltijos jūros strategija, susieta su Šiaurės dimensija, gali paskatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, — pabrėžia, kad Baltijos jūros regiono strategija turi būti orientuota į piliečius ir į vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą; mano, kad kuriant ir įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją būtina įtraukti Rusiją ir Norvegiją.

Norint, kad strategija būtų efektyvi, ji turi būti siejama su Šiaurės dimensija, — siūlo, kad Taryba nustatytų su strategija susijusius bendrus tikslus ir veiksmus ir priimtų dėl jų sprendimus.

Applications Linguee

Visus sprendimus turėtų parengti Europos Komisijos vadovaujama darbo grupė, susidedanti iš Baltijos jūros regiono vyriausybių atstovų, Europos Komisijos atstovų, Europos Parlamento narių bei vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų, paskirtų iš Regionų komiteto narių, — siūlo prie šio darbo prisidėti Baltijos jūros regiono forumui, kuris posėdžiautų kartą per metus. Forumas apimtų platų suinteresuotųjų subjektų spektrą, kurie būtų atrenkami pagal tuos pačius principus kaip ir į suinteresuotųjų subjektų konferencijas, organizuojamas rengiant Baltijos jūros regiono strategiją, kuriose diskutuojama apie strategijos kryptį ir veiksmų programos įgyvendinimą.

Pranešėjas Uno Aldegren, Skonės regiono tarybos pirmininko pavaduotojas I. Dėl daugelio priežasčių šis regionas ypač tinka vykdyti bandomąjį projektą, skirtą įgyvendinti vieną pirmųjų vidinių ES strategijų makroregione, o Baltijos jūros strategija, susieta su Šiaurės dimensija, gali paskatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis; 2. Todėl Komitetas atkreipia dėmesį į savo m. Svarbu, kad bandomasis Baltijos jūros regionas prisidėtų prie kitų strategijų įgyvendinimo ir Baltijos jūros regione sukaupta patirtis būtų toliau skleidžiama.

Tai padėtų ateityje vystyti bendradarbiavimą; 3. Devintoji valstybė — Rusija — geopolitiniu ir ekonominiu požiūriu yra ypač svarbi ES. Tas pat pasakytina apie Norvegiją, kuri yra Europos ekonominės erdvės narė ir tradicinė bendradarbiavimo partnerė ir atlieka labai svarbų vaidmenį Baltijos jūros regione. Jei dar paminėtume Baltijos jūros baseiną, tai aplinkos požiūriu taip pat svarbios yra Baltarusija ir Ukraina; 5.

Linguee Apps

Baltijos jūra yra pažeidžiama, sekli vidaus jūra, kurios vanduo susimaišęs su gėlu vandeniu. Tai viena iš labiausiai laivybai naudojamų pasaulio vidaus jūrų. Pavyzdžiui, nuo m.

kiek yra gera investicija bitkoin dvejetainių parinkčių rodikliai 60 sekundžių

Baltijos jūros regiono valstybių ekonominiai skirtumai yra dideli, o ekonomikos vystymosi tempai spartūs; 6. Švedijos šiaurėje ir Suomijoje yra itin retai gyvenamų sričių, kurios labai nutolusios nuo Vidurio Europos rinkų.

Baltijos jūros pietinė pakrantė pagal gyventojų tankumą atitinka europietiškus standartus, arčiau yra ir Vidurio Europoje esančios rinkos; 7. Norint, kad strategija būtų efektyvi, ji turi būti siejama su Šiaurės dimensija. Per Šiaurės dimensiją Baltijos jūros strategija teritoriniu požiūriu apima ir Barenco jūros regioną; Svarbų vaidmenį čia atliko gilesni pasienio regionų bei susigiminiavusių miestų ryšiai.

Tai labai svarbi Baltijos jūros regiono strategijos dalis, kuria reikėtų pasinaudoti siekiant sukurti aiškesnį bendrą Baltijos jūros regiono tapatumą, kuris savo ruožtu yra svarbi sėkmingo šios strategijos įgyvendinimo prielaida; Ši perspektyva pagrįsta prielaida, kad teigiami procesai, vykstantys vienoje regiono dalyje, nedaro žalos vystymosi procesams kitoje dalyje. Kitais žodžiais tariant, tvarus augimas nėra žaidimas, kuriame vienas laimi tiek, kiek pralaimi kitas. Tačiau šia makroregiono perspektyva jokiu būdu nereikėtų skatinti kurti konkuruojančias reguliavimo sritis, kurios kelia grėsmę Bendrijos acquis.

Europa neturi tapti skirtingų konkuruojančių vidaus rinkų struktūra; Taip pat reikėtų nepamiršti, kad Baltijos jūros regione energijos klausimai yra ypatingai svarbūs — tai turėtų atitinkamai atsispindėti strategijoje. Saugi ir aplinką tausojanti prieiga prie energijos yra nepaprastai svarbi tvariam ekonomikos vystymuisi regione; Baltijos jūros strategija turėtų suteikti papildomą impulsą įgyvendinant tikslą padaryti Baltijos jūros regioną Europos geriausios praktikos jūriniu regionu, kaip skelbia keletas Baltijos jūros organizacijų ir Baltijos jūros parlamentinė konferencija.

Kompleksinis Europos jūrų politikos pobūdis puikiai dera su Baltijos jūros strategijos tarpsektoriniu pobūdžiu. Ši politika turi būti nuosekliai įgyvendinama; Jis taip pat yra geras Baltijos jūros strategijos kompleksiškumo pavyzdys ir gali padėti spręsti vieną rimčiausių regiono problemų, būtent laivų išmetamų teršalų kiekio didėjimą. Todėl rekomenduojama remti šią koncepciją kaip pavyzdinį projektą, priklausantį numatytam strategijos veiksmų planui; Todėl įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją derėtų skatinti vietos ir regionines partnerystes tarp trečiojo sektoriaus, privačių bendrovių bei vietos ir regionų valdžios institucijų; Iš to kils konkretūs reikalavimai apdrausti pelnui investuoti kiek prioritetus ir pagrindines veiksmų plano kryptis.

Bendradarbiavimas su kompetentingomis valdžios institucijomis turės lemiamos svarbos strategijos sėkmei, kaip ir gebėjimas kurti daugiapakopio valdymo sistemas, kuriose įgyvendinant strategiją dalyvaus vietos ir regionų lygmuo; Tai turėtų būti tarpvalstybinis procesas, kuriame dalyvautų gyventojai, ypač jaunimas.

Viena iš galimų veiklos krypčių — tirti ir gilinti bendrą istorijos išmanymą ir, pavyzdžiui, kartu parengti knygą apie Baltijos jūros istoriją.

Tikslas — kurti ir puoselėti Baltijos jūros regiono identitetą; Įgyvendinimo ir valdymo formos Be to, esama nemažai siauresnėse srityse sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių.

aukščiausios kokybės delta fx parinktys taškų nulio prekybos sistema

Baltijos jūros regiono strategija teikia didžiulę galimybę sukurti papildomą naudą taikant visapusį teritorinį ir politinį požiūrį, taip pat sudaro sąlygas darniam ir sparčiam jos įgyvendinimui; Buvo surengtos naudingos konferencijos ir diskusijų forumai. Jie parodė, kad plačiai ir išsamiai svarstomi klausimai, susiję su Baltijos jūros tematika; šis aktyvumas yra svarbus veiksnys, kuriuo galima remtis įgyvendinant strategiją.

Renginiai taip pat parodė, kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra pagrindiniai veikėjai siekiant įgyvendinti visus keturis iškeltus tikslus; Jei bus nutarta, kad šiam tikslui neskiriama naujų lėšų, reikės jų ieškoti perskirstant esamas lėšas. Kaip galima greičiau reikėtų išsiaiškinti, kokių veiksmų imtis atsižvelgiant unp įvairovės ir įtraukties strategija Baltijos jūros regiono strategijos tikslus ir reikalavimus. Daugelyje šių sričių atliekami vertinimai arba vyksta diskusijos dėl reformų, šiose diskusijose reikia pabrėžti Baltijos jūros regiono strategijos perspektyvą; Atrodo, kad stokojama pasirengimo kurti naujas institucijas ir skirti naujų išteklių.

Vietoje to išsakomi argumentai, kad reikia efektyviau naudoti esamas struktūras ir išteklius. Nors šis požiūris pagirtinas, tačiau RK pabrėžia, kad tai negali būti dingstis nesiimti lėšų perskirstymo ir atsisakyti dėti daugiau pastangų. Todėl yra ypač svarbu imtis politinio vadovavimo ir aiškiai prisiimti atsakomybę; Visus sprendimus turėtų parengti Europos Komisijos vadovaujama darbo grupė, susidedanti iš Baltijos jūros regiono vyriausybių atstovų, Europos Komisijos atstovų, Europos Parlamento narių bei vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų, paskirtų ir iš Regionų komiteto narių; Kasmetiniame forume būtų pateikiama ataskaita apie susijusius veiksmus ir pasiektus rezultatus, joje būtų nurodomi pavienių regionų rodikliai ir pavyzdžiai.

Jei forume dalyvautų už tam tikros srities politiką atsakingi subjektai, jie rengia ataskaitą. Unp įvairovės ir įtraukties strategija forume Rusija ir Norvegija taip unp įvairovės ir įtraukties strategija turėtų savo atstovus; Šiuo metu veikianti Regionų komiteto tarpregioninė Baltijos jūros politikos grupė sėkmingai sprendžia Baltijos jūros strategijos klausimus ir tęsia savo darbą; Sprendžiant konkrečius su strategija susijusius klausimus reikia užmegzti dialogą su Rusija, kuris būtų paremtas lygiateisiais santykiais ir papildytų keletą sričių apimantį struktūruotą dialogą Šiaurės dimensijos aspektu; Šis asmuo taip pat gali būti atsakingas už ryšių palaikymą.

Kaip pavyzdys galėtų būti modelis, kuris nuo m. Paramos kriterijuose turi būti atsižvelgiama į Baltijos jūros regiono strategijos prioritetus, o sprendimų priėmimo komitetas turėtų atlikti rezultatų kontrolę. Ypatingas uždavinys — remti pavyzdinius projektus, kurie sustiprins Baltijos jūros regiono perspektyvą tais klausimais, kurie ypač svarbūs sėkmingam strategijos įgyvendinimui. Be to, jie turėtų būti žinomi visuomenei ir atspindėti siekį Baltijos jūros regioną padaryti pavyzdiniu; Kaip pavyzdį galima būtų pateikti mokymosi gaires, kurios buvo suformuluotos nacionalinėje Švedijos strategijoje, skirtoje įgyvendinti — m.

Šios organizacijos atspindi bendradarbiavimo tradiciją, kuri buvo kuriama regione beveik 20 metų.

  1. Dvejetainiai variantai 101 kursas nemokamas
  2. Iš jų 4 gimnazijos ir tiek pat progimnazijų.
  3. Niekada neinvestuokite kriptovaliut
  4. Opcionų prekybos ltd
  5. EurLex-2 lt Nuo kovo mėn.
  6. Užsidirbti pinigų advokatui internete
  7. VU SA | Bus įsteigtas VU SA padalinys Šiauliuose

Šiose organizacijose esama nemažai pavyzdžių, kaip Baltijos jūros regiono šalys, besiribojančios su Europos Sąjunga, gali konstruktyviai ir sėkmingai bendradarbiauti; Viena, susigiminiavę miestai yra gilesnio bendradarbiavimo pradinis atspirties taškas unp įvairovės ir įtraukties strategija pagrindines vietos ir regiono užduotis, kita, tai forumas, kuriame gali susitikti žmonės iš įvairių regiono dalių.

Šie susitikimai padėjo užmegzti ryšius ir kurti bendrą patirties ir tarpusavio supratimo pagrindą. Susiformavo bendras požiūris į istoriją, iššūkius ir problemas; Be to, ši strategija turi būti grindžiama aiškia nuostata, kad geriausia vieta popieriaus prekybos galimybėms vystymasis nėra žaidimas, kuriame gali būti tik laimėtojai ir pralaimėjusieji.

Būtina išsaugoti bendrą perspektyvą, kuri remtųsi įvairių sričių politikos susiejimu ir kartu sukurtais tvaraus vystymosi pagrindais; Baltarusiją ir Ukrainą, į Baltijos jūros regiono strategiją; užtenka tik paminėti tokius susijusius klausimus kaip nuotekų valymas, transportas, energijos vartojimas, taip pat Kaliningradas ir Sankt Peterburgas; Baltijos jūros vanduo yra palyginti šaltas, dėl to cheminės medžiagos suskyla lėtai.

Rūšių įvairovė dėl susimaišiusio jūros ir gėlo vandens ir šalto klimato taip pat yra nedidelė. Kad Baltijos jūros vanduo pasikeistų, reikia daug laiko. Dėl visų šių priežasčių reikia nemažai laiko, kad vandenyje sumažėtų cheminių medžiagų kiekis arba būtų neutralizuotas maistinių medžiagų perteklius; Kartu reikia remtis turimais planavimo gebėjimais ir nuosekliai laikytis subsidiarumo principo; Sausumos, jūrų ir oro transporto tarša turi būti sumažinta iki tvarumo požiūriu priimtino lygio; Kalbant apie eutrofizaciją, tai gan aukštas tikslas.

Iš pradžių priimtinomis sąnaudomis galima pasiekti didžiausių taršos šaltinių šalinimo gerų rezultatų. Tačiau vėliau padidės šių priemonių ribinės sąnaudos, kaip ir reikalavimai tvarumui užtikrinti; Kita rekomenduotina priemonė — uždrausti skalbimo unp įvairovės ir įtraukties strategija naudoti fosfatus.

Toks draudimas, visų pirma buitiniams skalbikliams, jau galioja Vokietijoje, Švedijoje ir kitose valstybėse narėse. Taip pat reikia persvarstyti  m. Reglamentą EB Nr. Gerų rezultatų taip pat galima pasiekti efektyviau šalinant fosfatus iš nuotekų; Tačiau kartu reikia spręsti didėjančias aplinkos problemas. HELCOM veiksmų planas yra puikus atspirties taškas, taip pat yra keletas ekonomiškai veiksmingų priemonių, kurių būtų galima imtis. Visų pirma būtina sumažinti išmetamą sieros ir azoto algoritminių prekybos strategijų pavyzdžiai kiekį.

Apskritojo stalo konferencijoje, surengtoje m. Gdanske, buvo apsvarstyta nemažai pasiūlymų, tarp jų draudimas eksploatuoti laivus, neatitinkančius galiojančių saugos reikalavimų vad. Laikantis sausumoje taikomo modelio galima būtų įvesti prekybos taršos leidimais, kurie skirti laivų išmetamiems sieros ir azoto oksidams, sistemą. Taip pat reikėtų uždrausti naudoti varį neapaugančiuose dažuose, kuriais dažomi laivai ir valtys.

Laivams, stovintiems uoste, reikėtų sudaryti geresnes sąlygas naudoti sausumoje pagamintą elektros energiją; Kaip pavyzdį galima paminėti Vandens naudotojų partnerystę angl. Water Users Partnershipkurią pabrėžė Baltijos jūros euroregionas savo rezoliucijoje, skirtoje konsultacijoms dėl Baltijos jūros regiono strategijos; šia partneryste skatinamas geresnis vandens išteklių valdymas; Žuvų išteklių tvarkymas turi būti atliekamas pagal principus, pritaikytus prie pažeidžiamos Baltijos jūros ekosistemos.

Komitetas palankiai vertina tai, kad m.

Reglamente EB Nr. Komitetas nurodo, kad šis unp įvairovės ir įtraukties strategija, priimtas po plačių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais, nuo m. Švari, nepažeista aplinka yra svarbi Baltijos jūros regiono įvaizdžio, kuris turėtų traukti turistus, sudėtinė dalis; tačiau kartu turizmas kelia aplinkos pažeidimų, galinčių sumažinti regiono patrauklumą, pavojų; Ekonomiškai klestintis regionas Reikia veikti greitai, tačiau kartu negalima pamiršti strateginės perspektyvos, kuri yra Baltijos jūros regiono strategijos atskaitos taškas.

Ekonomikos vystymasis neatsiejamai susijęs su permainomis, ir jei opios problemos nustums strateginę perspektyvą į antrą planą, tai kelias sritis apimantys iššūkiai, pvz. Tai svarbus ekonominio Baltijos jūros regiono klestėjimo veiksnys. Dėl biurokratijos visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės susiduria su prekybos kliūtimis ir sunkumais. Dėl skirtingo taisyklių aiškinimo kyla pavojus, kad atsiras naujų prekybos kliūčių regione.

Reikia kiekvienos šalies valdymo institucijas ir teismus geriau supažindinti su vidaus rinka. Taip pat svarbūs forumai, kuriuose galėtų vykti derinimas ir keitimasis patirtimi. Todėl reikia skatinti verslumą ir verslą. Reikėtų gerinti MVĮ galimybes gauti rizikos kapitalo; Be to, reikia dėti pastangas, kad būtų stiprinamas verslumas, ypač kalbant apie jaunus verslininkus; klivlando cavaliers prekybos galimybės Todėl kalbant apie Baltijos jūros regiono strategiją rekomenduojama aptarti tokius klausimus kaip koordinuota branduolių politika, koordinuotos inovacijų sistemos, inovacijų programos ir pavyzdiniai projektai.

analfabetismo - vertimas - Italų-Lietuvių Žodynas - Glosbe

Reikėtų pagerinti suinteresuotųjų subjektų galimybes prašyti lėšų moksliniams tyrimams ir technologijų vystymui kitose Baltijos jūros regiono valstybėse, o ne vien tik savo šalyje; Todėl reikalingos verslumo pamokos ir jo ugdymas vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose bei universitetuose; Šiame kontekste reikėtų ypač pabrėžti gamtos vertę ir aplinką, taip pat turtingą kultūros bei istorijos paveldą; Reikėtų pagalvoti apie mineralinių žaliavų strategiją, skirtą specialiai Baltijos jūros regionui, atsižvelgiant į pasiūlymą priimti Direktyvą, nustatančią dirvožemio apsaugos sistemą COM   galutinis unp įvairovės ir įtraukties strategija.

Klestinčiai ekonomikai svarbu, kad šie žaliavų ištekliai būtų išgaunami ir naudojami tvariai ir efektyviai.

Su tuo susiję aukšti reikalavimai, keliami tvaraus transporto infrastruktūrai; Pastangos didinti energijos efektyvumą yra svarbios, tačiau saugus ir stabilus apsirūpinimas energijos šaltiniais ir elektra turi lemiamą reikšmę. Baltijos valstybės dėl istoriškai nulemtų aplinkybių vis dar susietos su Rusijos elektros tinklu.

Jos turi būti įtrauktos į Šiaurės ir Europos elektros tinklą ir tapti ES ir Baltijos jūros regiono energijos rinkos dalimi. Tam būtinos jungtys, taisyklių derinimas ir investicijos į infrastruktūrą; Svarbus nuoseklus laisvo asmenų judėjimo įgyvendinimas; Strategija turi būti naudojama sąžiningoms ir sklandžiai veikiančioms darbo rinkoms užtikrinti regione. Orumo nežeminančios darbo sąlygos turėtų būti laikomos svarbiu regiono konkurencingumo aspektu.

gyvenimas - Traducción al español – Linguee

Jos tampa vis svarbesniu privalumu konkuruojant dėl kvalifikuotos darbo jėgos; Svarbus aspektas yra studentų judumas Baltijos jūros regione. Tačiau šiuo metu regione tai iš esmės neįgyvendinta. Jaunų žmonių, norinčių studijuoti Baltijos jūros regione, skaičius nedidelis, nors tai būtų svarbu gilesnei ekonominei integracijai.

Tikriausiai studijos Baltijos jūros regione nelaikomos sėkmingos karjeros veiksniu. Svarbus Baltijos jūros regiono strategijos uždavinys — išanalizuoti, kodėl jpm akcijų pasirinkimo sandoriai yra ir ką galima padaryti, kad studijos kitoje Baltijos jūros regiono valstybėje būtų patrauklesnė alternatyva.

Tai studijų kokybės ir tikriausiai kalbos žinių klausimas; Siekiant skatinti tyrėjų judumą, labai svarbu, kad projektai būtų įdomūs ir būtų skirta finansinių išteklių. Reikia vystyti įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, iš dalies tarp universitetų dvejetainiai parinktys signalizuoja programinės įrangos peržiūrą aukštųjų mokyklų, bet taip pat ir tarp mokslininkų, verslo ir viešųjų suinteresuotųjų subjektų įgyvendinant vadinamosios trigubos spiralės modelį; Prieinamas ir patrauklus regionas Be to, ypač svarbu sujungti nacionalines struktūras ir sistemas į regioninę sistemą.

Dabartiniu metu vyrauja tokia tendencija, kad infrastruktūros planavimas baigiasi ties valstybine siena. Perspektyva turėtų būti integruoto Baltijos jūros regiono sukūrimas, tam būtina sąlyga — Rytų-Vakarų perspektyva turi būti vertinama taip pat rimtai kaip ir Šiaurės-Pietų perspektyva.

Rytų-Vakarų transporto koridoriai taip pat atveria rinkas, esančias į rytus ir į pietryčius nuo Baltijos jūros regiono; Atstumai tarp šiaurėje esančių gyvenamųjų centrų yra dideli, o transporto tinklas nepakankamai išvystytas. Reikia gerinti susisiekimą su Baltijos valstybėmis ir labiausiai nuo Baltijos jūros baseino centrinės dalies į šiaurę nutolusiais regionais ir įtraukti juos unp įvairovės ir įtraukties strategija TEN-T tinklą.

Būtina nedelsiant padidinti geležinkelių transporto pervežimo pajėgumus;

indijos akcijų rinkos pasirinkimo sandorių strategijos nemokamų taupomųjų sąskaitų pasirinkimo sandorių prekyba